Oddelená strava, časť I.

Koncepcia Dr. Haya

Oddelená strava podľa koncepcie Dr. Haya je jednoduchá a prehľadná. Hlavným princípom, ako prezrádza už samotný názov, je „oddelený“ spôsob stravovania. To znamená, že v rámci jedného jedla sa vylučuje kombinácia potravín obsahujúcich prevažne bielkoviny (mäso, ryby, chlieb) a potravín obsahujúcich prevažne sacharidy (napríklad zemiaky, chlieb). Prirodzene, stopercentné oddelenie nie je možné a nie je ani naším cieľom.

Zmyslom a účelom princípu oddelenej stravy je harmonicky kombinovať jedlá, aby zažívacie orgány neboli nadmerne zaťažené pri produkcii enzýmov a následnom rozklade stravy. Ďalším dôležitým aspektom oddelenej stravy je zohľadnenie acidobázickej rovnováhy a samozrejme čerstvosť, prípadne plnohodnotnosť jedál.

Náuka o oddelenej strave spočíva na skúsenostiach a poznatkoch ťažko chorého Dr. Howarda Haya zo začiatku 20. storočia. Trpel závažným ochorením obličiek a žiaden lekár mu nevedel pomôcť. Howard Hay podrobne študoval ľudský organizmus a jeho funkcie. Preskúmal chemické zloženie ľudského tela a uvedomil si, že sa skladá z 80 percent zásaditých a 20 percent kyslých zložiek. Podľa toho si potom zostavoval stravu- jedol prevažne zásadotvorné potraviny a menej kyselinotvorných.

Okrem toho dosiahol lepšie trávenie potravy v žalúdočno-črevnom trakte tým, že oddelil potraviny s vysokým obsahom sacharidov od potravín s obsahom bielkovín a v rámci jedného jedla nejedol obe tieto skupiny. Tráviace šťavy tak mohli mimoriadne intenzívne pôsobiť na stravu.

Týmto spôsobom sa Howard Hay vlastným pričinením vyliečil zo svojej choroby.

Tajomstvo oddeľovania stravy si vysvetlíme v ďalšej časti…

Vložiť komentár