Prevencia obezity.

Prevencia obezity.

Obezita je nadmerné patologické množstvo tuku v organizme, ktoré poškodzuje zdravie človeka. Je výsledkom nesprávneho pomeru medzi príjmom a výdajom energie, ktorý je zapríčinený najmä nesprávnym životným štýlom. Napriek tomu, že zdravotný stav obyvateľstva závisí od množstva genetických, ekologických a kultúrnych premenných, sú z faktorov týkajúcich sa správania ľudí v oblasti podpory zdravia a prevencie civilizačných chorôb najdôležitejšie stravovacie a pohybové návyky. Na Slovensku majú nadváhu alebo už obezitu 2/3 dospelej populácie. Zatiaľ čo u dospelých mužov sa percentá s nadváhou a obezitou v posledných rokoch na Slovensku príliš nemenia, epidemiológovia upozorňujú na zvyšujúci sa výskyt obezity u detí, dospievajúcich a u žien. Prevencia obezity spočíva v prevencii vzniku obezity, v prevencii opakovaného vzostupu po redukcii hmotnosti a v prevencii ďalšieho nárastu hmotnosti u obéznych osôb, ktoré nevedia schudnúť. Najúčinnejšou metódou prevencie obezity a rozvoja jej komplikácií je cielená intervencia zameraná na zlepšenie stravovacích návykov, zvýšenie fyzickej aktivity a zmenu životného štýlu.

Dôležitou súčasťou všeobecnej prevencie obezity sú stravovacie odporúčania, ktoré sa postupne vyvíjali počas posledných 30-tich rokov. Kým v roku 1969 konferencia o výžive a zdraví v Spojených štátoch amerických (USA), ktorú zvolal prezident Nixon, venovala zvýšenú pozornosť prevencii hladu a chudoby, už v roku 1977 americkým Senátom vybraná Komisia pre výživu a ľudské potreby stanovila „Stravovacie ciele pre USA“, ktoré viedli k rozmachu stravovacích smerníc zameraných na zdravú populáciu s dôrazom na prevenciu nadváhy a obezity. Odvtedy bolo publikované množstvo rôznych dokumentov a smerníc venovaných zdravej výžive, avšak až na malé rozdiely sú prekvapujúco podobné tým, ktoré uverejnila Senátom vybraná komisia v r. 1977. Niektoré sú úmyselne všeobecné, zatiaľ čo ostatné zahŕňajú aj konkrétne množstvá jednotlivých druhov potravín, prípadne ako nutnosť uvádzajú aj sledovanie konkrétnych položiek ako cholesterol, alkohol, sodík, draslík a pod. Samostatné smernice, ktoré sa zameriavajú na prevenciu konkrétnych chorôb, ako je dyslipoproteinémia, artériová hypertenzia, ischemická choroba srdca, DM, sú vydávané jednotlivými odbornými spoločnosťami, ale priamo či nepriamo súvisia s prevenciou obezity ako rizikového faktora týchto ochorení. Základné princípy všetkých týchto odporúčaní by sa dali zhrnúť takto:

  • Udržujte energetický príjem a fyzickú aktivitu v pomere, ktorý zabezpečí dosiahnutie a udržanie primeranej telesnej hmotnosti.
  • Konzumujte široké spektrum potravín, ktoré zabezpečí príjem všetkých potrebných živín.
  • Zvýšte podiel sacharidov, hlavne zvýšte celkový príjem polysacharidov.
  • Znížte podiel tukov, hlavne znížte celkový príjem nasýtených tukov.

K týmto základným bodom možno pridať ďalšie, ktoré sa vyskytujú v prevažnej väčšine odporúčaní:

  • Zvýšte príjem vlákniny.
  • Jedzte viac ovocia a zeleniny.
  • Znížte príjem cholesterolu.
  • Znížte príjem sodíka.
  • Znížte príjem cukru.
  • Konzumujte alkohol v primeranom množstve alebo vôbec.

Obezita je dnes najčastejším metabolickým ochorením, má charakter epidémie a spolu s množstvom komplikácií skracuje vek. Hlavným cieľom prevencie je zníženie počtu nových prípadov obezity. Nezastupiteľnú úlohu v prevencii obezity má tak praktický lekár ako aj štátne inštitúcie. Najúčinnejšou prevenciou obezity a rozvoja jej komplikácií je cielená intervencia zameraná na zdravý životný štýl.

 

Kto sú osoby so zvýšeným rizikom vzniku obezity a ako ich vyhľadávať?

Sú to všetci pacienti s rodinnou anamnézou obezity, pacienti s poruchami metabolizmu lipoproteínov, artériovou hypertenziou a všetci diabetici 2. typu. Až 70 % obéznych pacientov má aspoň jedného alebo oboch rodičov obéznych. Dôležitá je anamnéza vývoja hmotnosti v priebehu života, zisťujeme stupeň fyzickej aktivity a diétne zvyklosti pacienta, pričom sa zameriame na konkrétne obdobia akými sú puberta, svadba, tehotenstvo, klimaktérium, náhle ukončenie aktívnej športovej činnosti, matrimoniálne problémy a pod. Anamnéza liečby obezity zahŕňa druhy použitých diét a redukčných režimov, účinnosť rôznych prípravkov a tabletiek na chudnutie ako Adipex a Sibutramine ktoré sa dajú zakúpiť v internetových obchodoch. Lieky proti obezite sú celosvetovo používané na liečbu obezity a pomáhajú pacientom vyhrať ich boj s obezitou.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *